Моральна шкода 7 питань (з відповідями):

1) Хто з перелічених нижче осіб має процесуальне право оцінювати заподіяну потерпілому моральну шкоду в цивільному процесі?

а) судовий експерт-психолог, дані про якого містяться в реєстрі атестованих судових експертів Мінюсту України.

б) спеціаліст-психолог, який володіє спеціальними знаннями.

в) суд, який розглядає конкретну справу.

г) позивач, який звернувся до суду з позовом.

ВІДПОВІДЬ: правильно пункт «г».

АРГУМЕНТАЦІЯ: 

-Психо-логія (наука-душа) не досліджує товарно-грошові відносини.

-Суд оцінює докази (ч.1 ст. 89 ЦПКУ) у змагальному судовому процесі.

-Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом (ч.3 ст. 23 ЦКУ).

-Суд,  зокрема,  повинен з'ясувати… в якій  грошовій  сумі  чи  в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при  цьому  виходить.

(абзац 2 п.5 ППВСУ №4 від 31.03.1995року);

2) Яким є основне завдання психолога в судових процесах, в т.ч. про відшкодування моральної шкоди?

а) Допомогти позивачу переконливо описати перелік проблем, які він зазнав через

психотравмуючу подію.

б) Надати суду незалежну і достовірну оцінку грошового розміру завданої потерпілому

моральної шкоди.

в) Визначити, за допомогою психодіагностичних тестів, психологічні особливості

потерпілого, особливості психічних реакцій на психотравмуючу подію та психологічний прогноз поведінки піддослідного в стресовій ситуації.

ВІДПОВІДЬ: правильно п. «в».

АРГУМЕНТАЦІЯ:  

-переконливо, але бездоказово можуть писати казкарі і фантасти.

-психології, як науці, не властиво оцінювати товарно-грошові категорії.

-наказ Мінюсту № 53/5  від 08.10.1998 року зазначає:  «Основним завданням психологічної експертизи є визначення у підекспертної особи:

- індивідуально-психологічних особливостей, рис характеру, провідних якостей особистості; мотивотвірних чинників психічного життя і поведінки;

-  емоційних реакцій та станів;

-  закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуальних її властивостей...»

3)Який законодавчий акт містить визначення «честі», «гідності» та «ділової репутації»?

а) визначення «честі», «гідності» та «ділової репутації» міститься в Цивільному кодексі України та інших законодавчих актах України.

б) честь, гідність і ділова репутація не регулюються законодавством, яке не містить їх визначень.

ВІДПОВІДЬ: правильно пункт «б».

АРГУМЕНТАЦІЯ: 

Чинне законодавство не містить визначення понять «гідності», «честі» чи «ділової  репутації»,  оскільки  вони  є  морально-етичними категоріями й одночасно особистими немайновими правами, яким закон надає значення самостійних об'єктів судового захисту.

(п.4 ППВСУ № 1 від 27.02.2009р. «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи»).

4) Якими з перелічених засад НЕ КЕРУЄТЬСЯ суд при визначенні розміру моральної шкоди?

а) виваженості

б) добросовісності

в) законності

г) справедливості

д) розумності

ВІДПОВІДЬ: правильно пункт «в».

АРГУМЕНТАЦІЯ: 

- При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості. (ст. 23 ЦКУ).

-…при визначенні розміру моральної шкоди судам слід виходити із засад справедливості,  добросовісності та розумності. (п.27 ППВСУ № 1 від 27.02.2009р. «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи»).

-…суд  має  виходити  із  засад  розумності,  виваженості  та справедливості.

(п.9 ППВСУ №4 від 31.03.1995року).

- Оскільки мораль, моральність та моральна шкода регулюються «нормами моралі», а не «нормами права/законами» - засади «законності» не згадуються серед тих засад, якими керується суд при визначенні розміру моральної шкоди.

5) Чи визнає Верховний Суд право позивача на стягнення з винуватця витрат, понесених ним на психологічне дослідження спеціаліста-психолога для доказування наявності і ступеню вираженості завданої йому моральної шкоди?

а) Верховний Суд визнає право позивача на стягнення лише судових витрат, понесених на

проведення судово-психологічної експертизи, яка була призначена судом.

б) Верховний Суд визнає право потерпілого на відшкодування за рахунок відповідачів витрат, понесених на проведення психологічного дослідження, для підтвердження дійсного існування та ступеню тяжкості своїх моральних страждань.

в) Верховний Суд не визнає право позивача на стягнення з відповідача витрат, на

будь-яке психологічне дослідження.

ВІДПОВІДЬ: правильно п. «б».

АРГУМЕНТАЦІЯ:

Постановою Верховного суду від 15 листопада 2018 року у справі №761/24076/15-ц визначено, що «для підтвердження дійсного існування та ступеню тяжкості своїх моральних страждань» особа звертається до спеціаліста-психолога, а «понесені на проведення психологічного дослідження витрати підлягають відшкодуванню за рахунок відповідачів».  

P.S. Слід звернути увагу, що в постанові ВС мова йде не про «судово-психологічну експертизу» чи «процесуальні витрати, передбачені статтею 133 ЦПК», а про «висновок спеціаліста-психолога» і про витрати, понесені на проведення «психологічного дослідження» для підтвердження дійсного існування і ступеню тяжкості страждань.

6) Кого саме і протягом якого часу, діюче законодавство України зобов’язує ініціювати вирішення питання щодо відшкодування завданої потерпілому моральної шкоди?

а) Сам потерпілий зобов’язаний визначити суму моральної шкоди, яка його влаштує і письмово повідомити її винуватцю.

б) Винуватець зобов’язаний виплатити моральну шкоду після визначення її грошового розміру судом першої інстанції, відповідно вимог ст. 23 ЦК України.

в) Винуватець зобов’язаний виплатити моральну шкоду після набуття законної сили судовим рішенням.

г) Сторони зобов’язані покладатися на законність дій виконавця за виконавчим документом.

д) Винуватець зобов’язаний негайно вжити можливих заходів для виплатити потерпілому суми, яку вважає достатньою для поновлення  порушених ними прав.

ВІДПОВІДЬ: правильно п. «д».

АРГУМЕНТАЦІЯ:

ч. 2 ст. 16 ЦПК України визначає цивільний обов’язок правопорушника:

2. Особи, які порушили права і законні інтереси інших осіб, зобов’язані поновити їх, не чекаючи пред’явлення претензії чи позову.

7) Яку назву має діюча від 31.03.1995року постанова Пленуму Верховного суду України N 4, що роз’яснює питання,  які  виникають при розгляді в судах справ про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної внаслідок порушення прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб ?

а) Про відшкодування моральної (немайнової) шкоди в судових справах.

б) Про доказування в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

в) Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

ВІДПОВІДЬ: правильно пункт «в».  Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди.