"ІНСТИТУТ  а-МОРАЛЬНОСТІ"

Як справою № 752/17832/14-ц наша Спілка вбила останній цвях в кришку «методики Ерделєвського».

ф ВП ВС ЗБАГАЧЕННЯ.png

     В грудні 2015 року організація відмовилась проводити діагностику моральної шкоди Особі1, оскільки наше з нею бачення розумності і справедливості її грошового розміру суттєво різнились. Але в січні 2016 Особа1 знову до нас звернулась з проханням діагностувати моральну шкоду САМЕ ЗА «Методикою Ерделєвського» (відображеною в Реєстрі методик проведення судових експертиз Мінюсту як «психологічна методика, код14.1.04»).

     На той час, ми з СЕРГІЙ ВОЛОЧАЙ вже спроміглись від Мінюсту визнання того, що вказане напрацювання московського юриста Ерделєвського О.М. не може вважатись психологічною методикою і підлягає виключенню з Реєстру. Процес виключення тривав вже більше півроку.

     З метою прискорення процесу припинення цієї «псевдометодики», Спілка погодилась.

     Для доказування наявності і ступеню тяжкості душевних страждань, які є складовою частиною моральної шкоди і які не визнавав відповідач – СБУ, Голова Спілки провів оперативну психодіагностику Особи1. До якості цього письмового доказу у судів немає жодних претензій, а наявність страждань і їхній ступінь були належно доказані. Потім Правління Спілки, комплексно і колегіально визначило грошовий розмір моральної шкоди.         При цьому вони скрупульозно дотримувались вимог, так званої, «методики Ерделєвського». З метою «чистоти експерименту», навіть жодний з підвищуючих коефіцієнтів «псевдометодики» застосований не був.

     При цьому у Висновку соціально-психологічного дослідження № 01-02-16 ми ЧІТКО ВКАЗАЛИ:

«Дану методику  Мін'юст вважає апробованою у науково-дослідних установах судових експертиз, оскільки вона була рекомендована Науково-консультативною та методичною радою з проблем судової експертизи (далі - НКМР) до застосування в експертній практиці ( протокол НКМР від 15.11.2002 р. №7).

     Протягом 2014 року Спілка фахівців соціологічних та психологічних досліджень в судах всіх інстанцій вимагала від Міністерства Юстиції України припинення застосування даної методики, оскільки вона допускає можливість при її застосуванні визначати на власний розсуд коефіцієнти, які характеризують ступінь вини як постраждалого так і винуватця пригоди, що може бути виключною прерогативою Суду і лише  після дослідження доказів в установленому Законом порядку.

               Враховуючи, що:

     1. аргументи Спілки не були сприйняті  Міністерством Юстиції України в ході судових засідань,

     2. Ухвалами Вищого адміністративного суду України від 29.12.2014р. №К/800/67109/14, Київського Апеляційного Адміністративного Суду від 18.11.2014р. №826/20829/13-а та Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 13.05.2014р. фактично підтверджено законність «формули Ерделєвського» і рекомендація її застосування Мінюстом України (до цього часу методика код 14.1.04 міститься в Державному реєстрі судових методик),

     3. ретельне дотримання вимог формули Ерделєвського в даному конкретному  випадку не потребує застосування спірних коефіцієнтів і визначає ТОЧНУ суму компенсації заподіяних Особі 1 страждань,

     4. Розрахунок(перевірку розрахунку) завданих Особі 1 страждань за формулою Ерделєвського в даному конкретному випадку може бути проведено Судом прямо в судовому засіданні, що не потребує жодних спеціальних знань, -

Спілка фахівців соціологічних та психологічних досліджень погодилась задовольнити прохання піддослідної особи і розрахувати розмір грошового еквівалента моральних страждань Особи1 в даному конкретному випадку саме за рекомендованою Міністерством юстиції України «методикою встановлення заподіяння моральної шкоди та методом оцінки розміру компенсацій спричинених страждань (формулою Ерделевського)», реєстраційний код 14.1.04.»

     Висновок Спілки виглядає так:

     Внаслідок: 1) незаконного притягнення Особи1 до кримінальної відповідальності по звинуваченню в скоєнні тяжкого злочину -  100% базового рівня, тобто 720 МЗП або 992 160 грн.;

     Внаслідок: 2) незаконного утримання Особи1 під вартою протягом 182 діб (06.10.2011р.- 05.04.2012р.) – 4% базового рівня за кожний день, тобто 28,8 МЗП х 182 або 39 686,4 грн. х 182 = 7 222 924, 8 грн.;

     Внаслідок: 3) незаконного обмеження свободи Особи1 строком 683 діб (06.04. 2012 р.- 22.05.2014 р.) – 1% базового рівня за кожний день, тобто 7,2 МЗП х 683  або 9 921,6 грн. х 683 = 6 776 452,8грн., що разом становить:

992 160 грн. + 7 222 924, 8грн. + 6 776 452,8грн. = 14 991 537грн. 60 коп.

     P.S. фінал був прогнозований. Відповідач - СБУ і утримувач Реєстру методик- Мінюст досягли консенсусу і за 2 дня до першого засідання по справі № 752/17832/14-ц «псевдометодика Ерделєвського» була припинена у використанні, що відображено в Реєстрі Мінюсту 29.01.2016р.

     А суддя Новак А.В. ухвалив розумне, з точки зору судової практики, рішення та стягнув моральну шкоду в розмірі 250 000 грн.= 181 мінімальна заробітна плата, з чим погодилась Велика палата Верховного суду (оцінка Спілки була 250-300 МЗП). Тобто використання «псевдометодики обрахування моральної шкоди» в 60(шістдесят) разів збільшило розумну суму компенсації моральної шкоди.

     Зараз 181 мін з/п = 181х6 000грн. = 1 млн. 086 тис. грн.

     

     Цілком підтримуємо наведену правову позицію Постанови ВП ВС від 15.12.2020 і звертаємо увагу на те, шо нова «псевдометодика обрахування моральної шкоди з кодом 14.1.75» внесена до Реєстру 18.01.2019 року. Вважаю, що вона створена для введення суду в оману і «псевдонаукового» обґрунтування безпідставного збагачення деяких категорій потерпілих.

СКАН з висновку.png