Науково-нормативне обгрунтування наших доказів,
відповідно ч.3 ст. 77 ЦПК(ст.73 КАС) України
     На відміну від ПРЕЦЕДЕНТНОГО судочинства ЄСПЧ, в державі Україна діє принцип ЗМАГАЛЬНОСТІ судового процесу, який вимагає від позивача доказувати Суду:
1) дійсне існування,
2) ступень тяжкості та
3) мотивовану оцінку моральної шкоди стороною позивача.
     Згідно ст. 89 ЦПК(ст 90КАС) України, суд оцінює докази, але жодний із законів України не визначає належних або неналежних доказів моральної шкоди.
     Потрібне розяснення містить Правовий висновок Верховного Суду в Постанові ВС від 15.11.2018 року у справі №761/24076/15-ц, а саме:
Особа "з метою захисту свого права на отримання відшкодування завданої їй моральної шкоди, звертається до спеціаліста-психолога, для підтвердження дійсного існування та ступеню тяжкості своїх моральних страждань, а понесені на проведення психологічного дослідження витрати також підлягають відшкодуванню за рахунок відповідачів".                    https://reyestr.court.gov.ua/Review/77910974 
   
Спеціалісти Спілки фахівців соціологічних та психологічних досліджень

проводить 2(два) дослідження:

   ПЕРШЕ: наукове ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ особистих психологічних якостей позивача, для встановлення: 1) дійсного існування та  2)ступеню тяжкості його страждань у порівнянні з середньо-нормованою особистістю. Дослідження здійснюється на підставі десяти визнаних наукою психологічних тестів/методик за визначеною методологією(процедурою).

   ДРУГЕ: СОЦІАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ моральної шкоди позивача, для встановлення 3)мотивованої оцінки моральної шкоди стороною позивача, за оцінками громадянського суспільства, яке визнає "моральну шкоду"  не науковою, а громадсько-етичною категорією суспільства.

   Дослідження здійснюється колегіально, на підставі аналізу відкритої судової практики Вищих судів держави у подібних правовідносинах, з врахуванням індексації стягнутих Вищими судами розмірів грошового відшкодування подібної моральної шкоди і без врахування при цьому психологічних особливостей позивача.

 

ВИ ОТРИМАЄТЕ:

Висновок соціально-психологічного дослідження на 20-25 аркушах з результатами колегіального соціального та психологічного досліджень, копіями статутних та реєстраційних документів осіб, якї проводили дослідження, сертифікатів, свідоцтв та матеріалів судової практики у подібних правовідносинах.

Психологічне дослідження  постраждалого триває 2-3 години

Соціальне дослідження триває до 10 робочих днів (без участі постраждалого).

Вартість роботи по дослідженню однієї психотравмуючої події, дорівнює розміру 1 мінімальної заробітної  плати (6500 грн.)

Понесені витрати стягуються судом з винуватця(реальні збитки ст. 22 ЦПК України).  Запрошення спеціаліста до суду для надання первинних протоколів, науково-нормативного обгрунтування наших доказів, відповідно ч.3 ст. 77 ЦПК(ст.73 КАС) України  - 0,5 мінімальної зарплати.

Оплата здійснюється за КВЕД 72.20 виключно у безготівковій формі через банк.

Для юридичних осіб вартість дослідження визначається індивідуально (триває створення судової практики).

Зразок судового рішення
Поліція 130.png