top of page

Поняття честі, гідності чи ділової репутації
не регулюються законодавством, оскільки є

морально-етичними категоріями

(Постанова пленуму Верховного Суду України № 1 від 27 квітня 2009 року)

Як визначати моральну шкоду ?

На відміну від ПРЕЦЕДЕНТНОЇ практики Європейського суду з прав людини, ЗМАГАЛЬНО-ДОКАЗОВИЙ 

процес в українському судочинстві і норми процесуальних кодексів України

вимагають ДОВЕДЕННЯ сторонами всіх обставин, на які вони посилаються,

як на підставу своїх вимог.  В тому числі доказування моральної шкоди.  

Згідно ст. 89 Цивільного процесуального кодексу України (ст.90КАСУ),

суд оцінює не моральну шкоду, а надані стороною докази.

Жодний із законів України не визначає належних або неналежних доказів моральної шкоди, але 

ненадання суду доказів - передбачає/допускає відмову в задоволенні позовних вимог.

Комплекс складових елементів моральної шкоди

Комплексна експертиза моральної шкоди

Доказування моральної шкоди потребує комплексних знань для здобуття і надання суду:

1) доказу дійсного існування страждань позивача,

2) доказу ступеню тяжкості відчутих страждань,

3) доказу розумності і справедливості заявленої позивачем  суми стягнення моральної шкоди.

    Певні розяснення процедури містить Правовий висновок Верховного Суду в Постанові ВС від 15 листопада 2018 року у справі №761/24076/15-ц, а саме: Особа «з метою захисту свого права на отримання відшкодування завданої їй моральної шкоди, звертається до спеціаліста - психолога, для підтвердження дійсного існування та ступеню тяжкості своїх моральних страждань, а понесені на проведення психологічного дослідження витрати також підлягають відшкодуванню за рахунок відповідачів.»

https://reyestr.court.gov.ua/Review/77910974 

Психологічна складова моральної шкоди

І. Психологічна експертиза

Дійсне існування та ступінь тяжкості страждань визначає експерт-психолог.

   Згідно наказу Міністерства юстиції України № 53/5  від 08.10.1998 р.: "Основним завданням психологічної експертизи є визначення:

- індивідуально-психологічних особливостей, рис характеру, провідних якостей особистості; мотивотвірних чинників психічного життя і поведінки;

- емоційних реакцій та станів;

- закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуальних її властивостей.)

                 (https://zakon.rada.gov.ua/go/z0705-98)

   Ступінь вираженості душевних страждань потерпілого визначається за допомогою батареї психодіагностичних тестів, у порівнянні із умовною середньою нормою за подібних психотравмуючих обставин.

   Але одноособово визначати грошовий розмір компенсації страждань, в статусі судової експертизи, психолог не вправі.

Суспільство надає соціальну оцінку  моральної шкоди

ІІ. Соціальна / громадська експертиза

Моральна шкода, як громадсько-етична категорія громадянського суспільства, регулюється не законами, а нормами моралі, тому  може бути предметом лише соціальної/громадської (не наукової) експертизи. 

Проводиться вона колегіально, комплексно і безоплатно, спеціалізованою експертною громадською організацією, з метою надати Суду рекомендаційну оцінку моральної шкоди позивача, яку громадянське суспільство сприйматиме  як розумну та справедливу.

   Грошова оцінка моральної шкоди робиться на підставі:

-аналізу відкритої судової практики Вищих судів у подібних правовідносинах за попередні роки; 

-матеріалів психологічної експертизи позивача;

-індексації розмірів    грошового відшкодування подібної моральної шкоди, через зменшення купівельної спроможності гривні та збільшення мінімальної зарплати.

ЗАМОВНИК ОТРИМАЄ ВІД НАС:

Висновок  комплексної 

психолого-соціальної експертизи моральної шкоди

на 20-25 аркушах з результатами 2(двох) експертиз: 1.психологічної та 2.соціальної/громадської, копіями статутних та реєстраційних документів осіб, якї проводили дослідження, сертифікатів, свідоцтв та матеріалів судової практики у подібних правовідносинах.

Психологічна експертиза  потерпілого  проводиться особисто або ON LINE  через SKYPE і триває  до 3 годин.

Соціальна/громадська експертиза триває до 10 робочих днів (без участі потерпілого).

Вартість роботи експерта-психолога по дослідженню однієї психотравмуючої події, дорівнює розміру 1 мінімальної заробітної  плати (з 01.04.2024року 8000 грн.)

Понесені витрати стягуються судом з винуватця.  Запрошення експерта-психолога до суду для надання первинних протоколів, науково-нормативного обгрунтування наших доказів, відповідно ч.3 ст. 77 ЦПК(ст.73 КАС) України  - 1 мінімальна заробітна плата.

Оплата здійснюється виключно у безготівковій формі через банк. КВЕД 72.20.

Для юридичних осіб вартість дослідження визначається індивідуально (триває створення судової практики).

БЕЗОПЛАТНИМ БОНУСОМ є отримання замовником результатів власного тестування за 10 професійними психологічними тестами, що використовуються у сферах профорієнтації, профвідбору, психологічному консультуванні, плануванні корекційної роботи і т. д.

P.S.випадкові технічні помилки(описки) виправляються безоплатно. 

bottom of page