витяг

Статут Громадської організації

"Спілка фахівців соціологічних та психологічних досліджень",

затверджений установчими зборами засновників громадської організації  

"Спілка фахівців соціологічних та психологічних досліджень"

02 вересня 2010 року,

внесений до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців

за № 10671020000015783 13 вересня 2010 року, код ЄДРПОУ 37292593.

 

…2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАІЇ

2.1. Основною метою діяльності громадської організації є надання соціально-психологічної допомоги фізичним особам, а також задоволення законних прав та інтересів своїх членів, громадських інтересів у різноманітних сферах суспільного життя.

2.2. Основним завданням громадської організації є:

  • Проведення психологічних експертиз, досліджень та використання інших форм спеціальних психологічних знань щодо осіб, які потребують соціальної опіки;

  • Сприяння використанню сучасних методів та технологій соціально-психологічної та психокорекційної допомоги;

  • Сприяння залученню психологів, реабілітологів, лікарів, юристів та інших фахівців для надання професійної допомоги членам організації;...

2.3. Громадська організація є правозахисною організацією. Діяльність громадської організації може проводитись в напрямках, не заборонених чинним законодавством, які відповідають меті та завданням, визначеним цим Статутом;

2.4. Для здійснення своїх цілей і завдань громадська організація має право і здійснює діяльність згідно з діючим законодавством України за такими основними напрямками:

  • Організація і проведення соціологічних та психологічних досліджень, експертиз, діагностик наявності моральних страждань в наслідок вчинення правопорушення, визначення їх розміру та надання рекомендацій щодо зменшення їх наслідків;...