top of page

.

Право на проведення безоплатних соціальних досліджень (громадська експертиза)

 

Витяг зі Статуту Громадської організації

"Спілка фахівців соціологічних та психологічних досліджень",

затвердженого установчими зборами засновників громадської організації  "Спілка фахівців соціологічних та психологічних досліджень"

02 вересня 2010 року, внесеного до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців за № 10671020000015783

13 вересня 2010 року, код ЄДРПОУ 37292593.

…2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності громадської організації є надання соціально-психологічної допомоги фізичним особам, а також задоволення законних прав та інтересів своїх членів, громадських інтересів у різноманітних сферах суспільного життя. 

2.2. Основним завданням громадської організації є:

Проведення психологічних експертиз, досліджень та використання інших форм спеціальних психологічних знань щодо осіб, які потребують соціальної опіки;

Сприяння використанню сучасних методів та технологій соціально-психологічної та психокорекційної допомоги;

Сприяння залученню психологів, реабілітологів, лікарів, юристів та інших фахівців для надання професійної допомоги членам організації;

Громадська організація є правозахисною організацією. Діяльність громадської організації може проводитись в напрямках, не заборонених чинним законодавством, які відповідають меті та завданням, визначеним цим Статутом;

Для здійснення своїх цілей і завдань громадська організація має право і здійснює діяльність згідно з діючим законодавством України за такими основними напрямками:

Організація і проведення соціологічних та психологічних досліджень, експертиз, діагностик наявності моральних страждань в наслідок вчинення правопорушення, визначення їх розміру та надання рекомендацій щодо зменшення їх наслідків;

Представляти і відстоювати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів(учасників) у органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, інших органах та установах.

 

         Право на проведення оплатних психологічних досліджень(експертиз)

 

Витяг з ЄДРПОУ щодо задіяних експертів неприбуткової організації ГО «Спілка фахівців соціологічних та психологічних досліджень» із зазначенням КВЕД:

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

СОПОВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Місце проживання

02154, м.Київ, РУСАНІВСЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок ХХ, квартира ХХ

Види діяльності

Код КВЕД 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук - (основний);                          

Код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права;

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу-підприємця – у разі, коли державна реєстрація фізичної особи-підприємця була проведена до набрання чинності Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”

Дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця

Дата запису: 08.02.2006
Номер запису: 2 067 000 0000 008606

bottom of page