Доповідач:

Керівник лабораторії оперативної психодіагностики та експертизи моральної шкоди громадської організації «Спілка фахівців соціологічних та психологічних досліджень», м. Київ, Україна.

Сопов Володимир Михайлович

Співвідношення обсягу наукових знань при дослідженнях  моральної шкоди за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції "Ukrainian Mental Health Conference"

ВИТЯГ

ПРОЕКТ

№ 8396 від 23.05.2018р                                      ЗАКОН УКРАЇНИ 

«Про регулювання діяльності з визначення розміру моральної (немайнової) шкоди».

(Народні депутати: Алєксєєв С.О., Яценко А.В., Яніцький В.П., Сидорович Р.М.)

Стаття 6. Спеціалісти з визначення розміру моральної шкоди 

 

1. Спеціалістами з визначення розміру моральної шкоди (далі – спеціалісти) можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здобули вищу освіту ступеня магістра (або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) за спеціальністю: 

-«Право», 

-«Економіка»,

-«Психологія», 

-«Соціологія» чи  -«Соціальна робота», 

мають стаж професійної діяльності за відповідною спеціальністю не менше двох років після здобуття такої вищої освіти, а також склали кваліфікаційний іспит і одержали кваліфікаційне свідоцтво відповідно до вимог цього Закону. 

Голова Верховної Ради України                                                                А.ПАРУБІЙ

ВИТЯГ

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства юстиції України 08.10.1998  № 53/5 

(у редакції наказу МЮУ від 26.12.2012 № 1950/5)

 

ІНСТРУКЦІЯ

про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень

VI. Психологічна експертиза

6.6. Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи спричинені особі (прізвище, ім'я та по батькові) страждання (моральна шкода) за умов ситуації (зазначаються умови ситуації), що досліджуються у справі? Якщо особі (прізвище, ім'я та по батькові) завдані страждання (моральна шкода), який можливий розмір становить грошова компенсація за завдані страждання (моральну шкоду)?

 

Начальник Управління експертного забезпечення правосуддя               Л.М. Головченко

ВИТЯГ

 

Вищий Адміністративний суд України 

офіційний веб-портал

http://www.vasu.gov.ua/nkr/pravovi_vusnovky/3674-VI/

 

НАУКОВО-КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА

ПРИ ВИЩОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ

 

НАУКОВИЙ ВИСНОВОК:

«… Більшість учених вважають, що для  визначення сум морального відшкодування потрібні спеціальні знання, оскільки кожен випадок має свої відмінні риси.

Враховуючи, що у потерпілих виникає упереджена оцінка своїх понесених страждань, що породжує виникнення нових спорів, на нашу думку, необхідно розробити принципи мінімальної та максимальної межі визначення розміру оцінки моральної шкоди. Це дасть можливість судам реально оцінити та призначити потерпілому відшкодування моральної шкоди.

… Найголовніше, що нерідко відсутнє в судових рішеннях, у них обов’язково повинні наводитися мотиви визначення розміру моральної шкоди.»

«Мора́льна шко́да є громадсько-етичною категорією, яка оцінюється громадянським суспільством за нормами моралі, через створені суспільством громадські організації.»                                                              

                                                                                                 (https://uk.wikipedia.org/wiki/моральна_шкода )

«Ведуча тенденція це дефініція, що включає вроджені, генетично передані психофізіологічні особливості (як базу для формування характеру), і характерологічні особливості, і готовність до того стану, який може розвинутися в умовах дезадаптації».   

                                                           (Л.М. Собчик, «Психологія індивідуальності, теорія і практика психодіагностики»)

+38-097-311-02-20

м. Київ, вул. Сосюри 5, оф. 219