Звернення Голови Спілки

      Я радий  вітати  Вас на офіційному сайті Всеукраїнської спеціалізованої громадської організації "Спілка фахівців соціологічних та психологічних досліджень", створеної в 2010 році для дослідження проблем моральності пострадянського суспільства і громадського, недержавного оцінювання завданої потерпілим моральної шкоди в якості Громадської експертизи.  

 

   * Громадська експертиза — механізм участі суспільства в управлінні державою. Вона здійснюється інститутами громадянського суспільства (громадськими організаціями, професійними спілками,  благодійними та іншими організаціями), з метою оцінки діяльності органів влади, ефективності прийняття і виконання рішень, підготовку пропозицій, що сприяє розв'язанню суспільно значущих проблем і врахуванню наукових  рекомендацій.

                                                                           (https://uk.wikipedia.org/wiki/Громадська експертиза)

            З проблематикою аморальної, хамської, безвідповідальної поведінки стикався чи не кожний з нас, а медіа простір країни заполонили повідомлення про аморальність, безнадійність та безкарність, що породжує у громадян пасивність та зневіру.

            Для висвітлення численних досягнень українців в повсякденному житті, поширення розумного, доброго та вічного,  створено Інститут а-Моральності, а для допомоги у судах - Лабораторію діагностування моральної шкоди, як структурні підрозділи Всеукраїнської спеціалізованої громадської організації "Спілка фахівців соціологічних та психологічних досліджень".

            А для тих, хто поважає себе та вимагає від інших також ставитись до себе з повагою, для тих, хто готовий захищати власну честь, гідність та ділову репутацію, але має труднощі із визначенням обсягу заподіяних йому моральних страждань – створений цей сайт.

   В світі не існує безспірного методу визначення завданої потерпілому моральної шкоди. При цьому судді періодично стягують (або відмовляються стягувати) певні кошти на відшкодування завданих потерпілому страждань.

   -Чим керуються судді?

   -Чому замість «розумного і справедливого» відшкодування, порою присуджують «мінімальне»?

   -Як потерпілому визначити суму, що належить просити до стягнення?

   -Як, взагалі, довести, що особа дійсно страждала від дій насильників чи збочинців, а не отримувала задоволення внаслідок відхилень у власній психіці?

   -Які докази надавати, щоб суддя не відмовив у позові «за недоведеністю», що також нерідко відбувається?....

Пересічному громадянину не просто знайти відповіді на ці питання.

 

   В 2010 році практикуючими фахівцями соціальної психології, психології, економики, суспільствознавства, культурознавства та юриспруденції створена наша Спілка, яка вже багато років спеціалізується на дослідженнях природи завданих потерпілим моральних страждань і визначенні розміру відшкодування.

   В своїй діяльності ми виходимо з того, що Суду потрібні не слова, а письмові докази, які він має оцінити в судовому засіданні.

   Навіть, якщо судді дуже шкода потерпілого, він не задовольнить позов за відсутності належних доказів, які має надати йому саме позивач.

   Таким письмовим доказом в суді стають матеріали соціологічного та психологічного досліджень, які  науковими методами досліджують душевні (психологічні) страждання особи як члена соціуму(суспільства, громади) через порушення відносно неї встановлених суспільством моральних норм.

  Комплексне соціально-психологічне дослідження дозволяє зробити порівняльний аналіз практики Вищих судів України у подібних правовідносинах і дати наукові рекомендації збільшення/зменшення розміру морального відшкодування конкретній особі у порівнянні з відшкодуваннями, які Вищій суд визнав розумними і справедливими у подібних правовідносинах.

   Спеціалісти, які володіють технікою психологічного діагностування, на рівні підсвідомості виявляють притаманні конкретній особі психологічні особливості і акцентуації та науково доводять, наявність яких саме акцентуацій вплинула, а яких не вплинула на посилення завданих моральних страждань. 

   Ми проводимо 2 дослідження: соціологічне - протягом 10 робочих днів за допомогою спеціальних пошукових систем без участі піддослідного та психологічне - протягом 2-3 годин, індивідуально, конфіденційно та з використанням батареї адаптованих і стандартизованих психодіагностичних методик, які допущені до застосування і зареєстровані Міністерством юстиції України (http://rmpse.minjust.gov.ua).

   Надані нами докази допомогають Суду всебічно, повно та об’єктивно дослідити особливості психічного стану потерпілого і не помилитись під час ухвалення вироку або судового рішення.

   Будемо раді допомогти тим, хто дійсно потребує нашої допомоги!

З повагою, Голова Спілки

Сопов В.М.